ECO CIDRY CROSS

Cyklu biegów po sąsiedzku

29793409 1654283451323052 7237322079069011968 o

Cykl biegów "Po Sąsiedzku" Zapraszamy Was na niezwykły cykl biegów, każdy inny a wszystkie “po sąsiedzku”. Pomysł cyklu jest efektem współpracy czterech grup biegowych graniczących ze sobą miejscowości: Radzionkowa, Bytomia, Piekar Śląskich i Świerklańca. Cieszymy się, że udało nam się połączyć siły, by stworzyć ciekawe współzawodnictwo a przy okazji pokazać Wam nasze miejsca do biegania. To dla nas spore przedsięwzięcie i wyzwanie, ale obiecujemy, że damy z siebie wszystko, abyście chcieli w nim uczestniczyć po raz kolejny. W każdym organizowanym wydarzeniu będzie rywalizacja biegowa i marsz NW. Wszyscy, którzy wystartują w 4 biegach lub marszach NW otrzymają pamiątkowy prezent. Każdy udział w biegu lub marszu będzie premiowany punktami, aby w końcowej klasyfikacji wyłonić najlepszych zawodników Cyklu. Już w tej chwili pula nagród wynosi 6600 zł a wciąż zabiegamy o kolejne. Zapraszamy! Cidry Lotajom, Miechowicka Grupa Biegowa, Lecymy Durś, Ufoki ze Świerklańca. III ECO CIDRY CROSS - Dychej na Księżej Górze jest pierwszą imprezą cyklu, zapraszamy do zapisów.

Na Cykl biegów składają się wydarzenia:

- III ECO CIDRY CROSS – Radzionków 09.06.2018 r.
- IX BIEG ŚWIERKLANIECKI "PIONA GWIDONA" – Świerklaniec 25.08.2018 r.
- III REGATTA CROSS-MOL – Bytom 01.09.2018 r.
- II CHARYTATYWNY BIEG "POMAGAMY DURŚ"

 

 

 

REGULAMIN CYKLU BIEGÓW PO SĄSIEDZKU EDYCJA 2018 r.

do pobrania : PDF tutaj

 
 
 

I. Organizator

- Grupa biegowa UFOKI Świerklaniec
- Stowarzyszenie Cidry Lotajom
- Stowarzyszenie Lecymy Durś
- Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa

 

II. Cel i założenia

- popularyzacja aktywności fizycznej – biegania i formy marszu Nordic Walking
- propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie czasu.
- promocja Wojewódźtwa Śląskiego
- promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych
- promocja firm partnerskich i sponsorów

III. Terminy i miejsca

- III ECO CIDRY CROSS – Radzionków 09.06.2018 r.
- IX BIEG ŚWIERKLANIECKI "PIONA GWIDONA" – Świerklaniec 25.08.2018 r.
- III REGATTA CROSS-MOL – Bytom 01.09.2018 r.
- II CHARYTATYWNY BIEG "POMAGAMY DURŚ" – Piekary Śląskie 30.09.2018 r.

 

IV. Uczestnictwo

a. W Cyklu biegów po sąsiedzku prawo startu mają osoby pełnoletnie. Za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 9.06.2018r. jeżeli chodzi o pierwszy bieg i kolejne biegi w zależności od daty biegów.
b. Osoby posiadające 16 lat do dnia 9.06.2018 za podpisanym oświadczeniem przez rodzica lub opiekuna prawnego mogę wystartować w biegu głównym lub w zależności od daty poszczególnych biegów.
c. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
d. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem chipów jednorazowych, bezzwrotnych umieszczonych w numerze startowym lub zwrotnych, które oddaje się po przekroczeniu linii mety.
e. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem poszczególnych biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
f. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu cyklu i biegu.
g. Podpisanie danych w biurze zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu cyklu i konkretnego biegu.

V. Klasyfikacja

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja punktowa dla każdego Biegu oraz klasyfikacja generalna Mężczyzn oraz Kobiet, klasyfikacje będą prowadzone w następujących kategoriach:
- biegaczy mężczyzn
- biegaczy kobiet
- Nordic Walking 
W kategorii Nordic Walking wyróżniono podkategorie:
- Kobiety,
- Mężczyźni.

   

VI. Punktacja

 MIEJSCE  PUNKTY  MIEJSCE  PUNKTY
1 100 31 37
2 95 32 35
3 93 33 33
4 91 34 31
5 89 35 29
6 87 36 27
7 85 37 25
8 83 38 24
9 81 39 22
10 79 40 21
11 77 41 20
12 75 42 19
13 73 43 18
14 71 44 17
15 69 45 16
16 67 46 15
17 65 47 14
18 63 48 13
19 61 49 12
20 59 50 11
21 57 51 10
22 55 52 9
23 53 53 8
24 51 54 7
25 49 55 6
26 47 56 5
27 45 57 4
28 43 58 3
29 41 59 2
30 39 60 + reszta 1

 

Dodatkowo zostanie przyznany tzw. JOKER ( 15 punktów ). Otrzymają go osoby które wezmą udział we wszystkich 4 biegach z całego cyklu.

VII. Nagrody ( do modyfikacji w zależności od pozyskanych nagród )

a. Podsumowanie całego cyklu nastąpi na uroczystej gali w styczniu 2019 r.
b. Każdy zawodnik, który ukończył wszystkie wymagane biegi otrzyma pamiątkowy upominek.
c. Każdy uczestnik Biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
d. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN MĘŻCZYZN I KOBIET w we wszystkich klasyfikacjach otrzywają puchary.
e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia dodatkowych nagród i kategorii.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Rejestracja w Biurze zawodów oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
b. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w poszczególnych biegach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegach.
c. Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
d. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Grand Prix lub jego przerwania bez podania powodów.
e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
f. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.